Sweet Dreams je pravidelně se rozšiřující kolekce grafických listů Jakuba Jahna. Obrazy vznikly přetiskem jednoho filmového okénka, a tak je možné cítit takřka hmatatelné napětí mezi plynulým pohybem a jediným zastaveným okamžikem. Každý obraz byl původně součástí příběhu, který autor během tvůrčího procesu záměrně přerušil. Nicméně součástí kolekce jsou také diptychy a triptychy, které do sbírky navracejí náznak lineárního vyprávění a jsou zároveň poctou původnímu filmovému médiu. Kolekce je rozdělená do menších sérií podle události, během které se natočily původní filmové materiály. Existuje více možností, jak ke kolekci přistupovat, obrazy je možné zakoupit a vystavit jako solitéry anebo je kombinovat do různých menších sérií podle měřítek, která si určí sám sběratel nebo vystavující galerie.

 

Každý obraz určený k prodeji je vypravený v limitované edici pouhých 10 tisků a je opatřený ručně psaným edičním číslem, názvem a signaturou autora.

 

Názvem obrazu je vždy afirmace, která by měla sloužit jako pozitivní mantra pro majitele tisku.

“Sweet Dreams nejsou jenom hezké obrázky, jsou to klíče, které nám pomáhají otevřít se a zahlédnout tu závratnou krásu v nás samých.”

JAKUB JAHN

Název kolekce / MULTIPLE BODY

Událost / MBPFW FW15

Rok vzniku / 2015

Počet tisků / 26

Název kolekce / DIVERGENT IMAGES

Událost / MBPFW SS16

Rok vzniku / 2015

Počet tisků / 33

Název kolekce / ALICE IN THE MINEFIELD

Událost / MBPFW FW16

Rok vzniku / 2016

Počet tisků / 23

Název kolekce / HYPNOTHERAPY FASHION

Událost / MBPFW SS17

Rok vzniku / 2016

Počet tisků / 32

Název kolekce / BEAUTY & THE FLASH

Událost / MBPFW FW18

Rok vzniku / 2017

Počet tisků / 18

Název kolekce / ODIVI : BODY

Událost / MBPFW SS18

Rok vzniku / 2017

Počet tisků / 12

Sociální sítě

Facebook

Instagram

LinkedIN

YouTube

Vimeo

Kontakt

studio@jakubjahn.com

Proč

 

“Posledních dvacet let ani hmota, ani prostor, ani čas nejsou čím bývaly odnepaměti. Musíme proto očekávat přelomové objevy, které od základu promění strategie, jakými vzniká umění. To samozřejmě zasáhne vlastní kreativní proces a nakonec možná zcela zásadním způsobem promění naše pojetí umění.”

 

Paul Valéry, Pièces sur L’Art, 1931