„My všichni jsme umělecká díla.“

Natáčím filmy, vytvářím umění, intenzívně se zajímám o pozitivní psychologii a rozvoj lidského potenciálu. Moje tvorba je šamanský tanec pro digitální dobu.

O mně

Co dělám

Ve svých projektech rád propojuji různé umělecké druhy a komunikační strategie. Cílem mojí tvorby není pouze estetický objekt, ale především transformativní zkušenost. Důležitou součástí mých projektů je fenomén divácké spoluúčasti a přesahy k sociální architektuře.

Video vnímám jako univerzální jazyk srozumitelný nám všem. Ve většině svých projektů kombinuji stylizované výtvarné situace a dokumentární postupy. Rád natáčím pohyb ve všech jeho podobách a módu s přesahy k výtvarnému umění. Ze svých filmů vytvářím stále se rozšiřující sbírku grafických listů Swee Dreams.

Vytvářím kreativní koncepty pro sociální sítě. Díky nim je možné v jediném okamžiku oslovit miliony diváků a sdílet s nimi naši emoci nebo sdělení. S tím přichází i odpovědnost, a proto vstupuji pouze do projektů, které přinášejí do našeho světa pozitivní hodnoty.

Vybrané projekty:

Svoboda zvířat

Moje projekty